معرفی اساتید مدیریت و اقتصاد

معرفی اساتید مدیریت و اقتصاد دکتر مسعود نیلی
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۰۲

دکتر مسعود نیلی

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان برجسته در سال 1334 در شهر همدان متولد شد. تحصیلات دانشگاهی خود را با ورود به دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی عمران آغاز کرد.
معرفی اساتید مدیریت و اقتصاد دکترحسین عبده تبریزی
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰

دکترحسین عبده تبریزی

دکترحسین عبده تبریزی از صاحب نظران و اساتید اقتصادی و مالی هستند وکارنامه مورد قبولی درفعالیتهای اجرایی و مقالات وکتب اقتصادی و مالی به یادگار گذارده اند.