عجایب تاریخ

عجایب تاریخ تیراندازی پارتی
پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۴:۵۹

تیراندازی پارتی

تیراندازی پارتی سوارانِ اشکانی در نبردها، سوار بر اسبانی تیزرو، وانمود می‌کردند که در حال عقب نشینی از جبههٔ جنگ هستند. سپس در حالی که اسب چهارنعل می‌تاخت بدنِ خود را به سوی عقب برمی گرداندند تا به سوی دشمنی که در حالِ تعقیب آنها بود تیراندازی کنند.
عجایب تاریخ استفاده از عدد پی در ساخت پارسه ( تخت جمشید )
پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰:۵۹

استفاده از عدد پی در ساخت پارسه ( تخت جمشید )

استفاده از عدد پی در ساخت پارسه ( تخت جمشید ) مهندسان هخامنشی راز استفاده از عدد پی ( ۳/۱۴ ) را دو هزار و پانصد سال پیش کشف کرده بودند.آنها در ساخت سازه های سنگی و ستون های تخت جمشید که دارای اشکال مخروطی است