انیمیشن

انیمیشن نخستین انیمیشن جهان در ایران
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۲۰

نخستین انیمیشن جهان در ایران

شهر سوخته نام بقایای شهری باستانی است که در 56 کیلومتری شهرستان زابل شهر سوخته نام بقایای شهری باستانی است که در 56 کیلومتری شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.