نیایش و دعا

نیایش و دعا نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۴۳

نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟

نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟ شاید آرزوی خیلی ها باشد که هنگام طلوع و غروب آفتاب که صدای کرناها و نقاره ها از نقاره خانه بلند میشود
نیایش و دعا دعای امام سجاد (ع) برای رفع غم
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

دعای امام سجاد (ع) برای رفع غم

دعای امام سجاد (ع) برای رفع غم متن ذیل دعای امام سجاد (ع) برای رفع غم و اندوه در هنگامی است که مشکلات به ما هجوم می آورند.
نیایش و دعا دعای سی امین روز ماه مبارک رمضان
پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۳۹

دعای سی امین روز ماه مبارک رمضان

دعای سی امین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خوشنودى تو و پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل به حق آقاى ما محمد و خاندان پاكش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است.
نیایش و دعا دعای بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

دعای بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى كن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاك كن دلم را از تیرگیها و گرفتگى‌هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.
نیایش و دعا دعای بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۱۴

دعای بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان خدایا زیاد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر كردن و یا داشتن مسائل و نزدیك گردان در آن وسیله ‌ ام به سویت از میـان وسیله‌ها اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصراركنندگان.
نیایش و دعا دعای بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۹:۵۲

دعای بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان خدایا روزى كن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.
نیایش و دعا دعای بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۲۳

دعای بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده كوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و كردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌، اى شنواترین شنوایان.
نیایش و دعا دعای بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۲۲:۳۱

دعای بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل‌هاى پیامبران.
نیایش و دعا دعای بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۰۶

دعای بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان خدايا من از تو ميخواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه مى برم به تو از آنچه تو را بيازارد و از تو خواهم توفيق در آن براى اينكه فرمانت برم و نافرمانى تو ننمايم اى بخشنده سائلان.
نیایش و دعا دعای بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴ ۲۱:۵۷

دعای بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه و پاكم نما در آن از عیب‌ها وآزمایش كن دلم را در آن به پرهیزكارى دل‌ها اى چشم پوش لغزش‌هاى گناهكاران.
نیایش و دعا دعای بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۱۸

دعای بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن بركاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسكنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت كننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان.
نیایش و دعا دعای بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ۲۲:۵۲

دعای بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودی‌هایت راهنمایى و قرار مده شیطان را در آن بر من راهى و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه اى برآورنده حاجت‌هاى جویندگان
نیایش و دعا دعای بیستمین روز ماه مبارک رمضان
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۲

دعای بیستمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیستمین روز ماه مبارک رمضان خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل‌كننده آرامش در دلهاى مؤمنان.
نیایش و دعا دعای نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۳۹

دعای نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش وآسان كن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نكن ما را از پذیرفتن نیكی‌هایش اى راهنماى به سوى حـق آشكار .
نیایش و دعا بهترین عمل در شب قدر
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۰۵

بهترین عمل در شب قدر

بهترین عمل در شب قدر زمان هایی در زندگی انسان وجود دارد که انسان با بهره جستن از آن می تواند بهترین هایی، برای باقی روزهای زندگی خویش رقم زند.
نیایش و دعا دعای هجدهمین روز ماه مبارک رمضان
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

دعای هجدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای هجدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا آگاهم نما در آن براى بركات سحرهایش و روشن كن در آن دلم را به پرتو انوارش و بكار به همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان.
نیایش و دعا دعای هفدهمین روز ماه مبارک رمضان
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ ۲۲:۱۰

دعای هفدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای هفدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا راهنمائیم كن در آن به كارهاى شایسته و اعمال نیك و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى كه نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى داناى به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاكیزگان.
نیایش و دعا دعای شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۸:۴۸

دعای شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا توفیقم ده در آن به سازش كردن نیكان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان.
نیایش و دعا دعای پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

دعای پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا روزى كن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشا سینه‌ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناكان
نیایش و دعا دعای چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

دعای چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا مؤاخذه نكن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگیها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات اى عزت دهنده مسلمانان.