زندگی نامه بزرگان

زندگی نامه بزرگان شهید همت سردار بزرگ ایرانی
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲ ۲۰:۳۸

شهید همت سردار بزرگ ایرانی

شهید همت سردار بزرگ ایرانی بود که توانست در نبرد بین ایران و عراق با دلاوری و بزرگ منشی، شگفتی ها بیافریند و خود را جاودانه تاریخ قرار دهد.یادش گرامی باد...
زندگی نامه بزرگان پوراندخت ساسانی پادشاه زن ایرانی
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲ ۰۲:۳۳

پوراندخت ساسانی پادشاه زن ایرانی

پوراندخت دختر خسرو پرویز ساسانی نخستین پادشاه زن ایرانی و سی امین پادشاه ساسانی است که در سال ۶۳۰ میلادی،بر تخت شاهی نشست.با مردم روش نیکو داشت و عدالت کرد.
زندگی نامه بزرگان بانو آریاتس سردار هخامنشی
جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲ ۲۰:۳۹

بانو آریاتس سردار هخامنشی

بانو آریاتس از سرداران شجاع و مبارز دوران سراسر اقتدار ایران، دوران شاهنشاهی هخامنشیان است.با همه فراز و نشیب های موجود نام این شیرزن برای مابه جای مانده...
زندگی نامه بزرگان بانو کاساندان همسر کوروش بزرگ
جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲ ۰۱:۱۷

بانو کاساندان همسر کوروش بزرگ

بانو کاساندان همسر کوروش بزرگ هخامنشی (بنیان گذار و نخستین شاه هخامنشی ) بود، او نه تنها همسر بلکه همراه و همفکر همیشگی بزرگ مرد هخامنشی، کوروش بزرگ بود...
زندگی نامه بزرگان یوتاب خواهر آریوبرزن هخامنشی
پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲ ۲۱:۵۹

یوتاب خواهر آریوبرزن هخامنشی

یوتاب خواهر آریوبرزن هخامنشی شیر زن قهرمانی که شاید نامش کمتر شنیده شده و در نبردی که بین اسکندر مقدونی و آریوبرزن شکل گرفت از نقش او کمتر یاد شده است.....
زندگی نامه بزرگان فردوسی شاعر بزرگ پارسی
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۲ ۱۸:۴۷

فردوسی شاعر بزرگ پارسی

فردوسی شاعر بزرگ پارسی در سال سیصد و نوزده خورشیدی در توس خراسان چشم به جهان گشود حکیم ابوالقاسم فردوسی از شاعران مشهور و ستاره در خشنده آسمان ادب پارسی است
زندگی نامه بزرگان ماندانا مادر کوروش بزرگ
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۲ ۱۲:۳۰

ماندانا مادر کوروش بزرگ

بانو ماندانا مادر کوروش بزرگ و دختر آستیاگ آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه اول بود. شهبانویی که با تربیت کوروش بزرگ در دامان خود انسانیت را به جهان هدیه کرد