اخبار

اخبار آمادگی ثبت احوال خراسان شمالی برای ارائه خدمات شناسنامه ای در راستای حضور حماسي مردم در انتخابات
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ۱۲:۳۹

آمادگی ثبت احوال خراسان شمالی برای ارائه خدمات شناسنامه ای در راستای حضور حماسي مردم در انتخابات

اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی براي ارائه خدمات سجلی اعم از شناسنامه و کارت ملی به شهروندان استان جهت حضور حداکثري در انتخابات پیش رو، آمادگي کامل دارد.