اخبار حوادث

اخبار حوادث کشته شدن ده گردشگر خارجی در پاکستان
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۲ ۲۰:۱۶

کشته شدن ده گردشگر خارجی در پاکستان

ده گردشگر خارجی در پاکستان کشته شدند. مقامات دولتی پاکستان می گویند: این گردشگران بر اثر حمله ی گروهی از افراد مسلح در منطقه ی گلگیت در شمال کشور کشته شدند