نکات مهم آشپزی

نکات مهم آشپزی روش فهمیدن سالم یا ناسالم بودن میگو
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ ۱۹:۲۹

روش فهمیدن سالم یا ناسالم بودن میگو

میگوها از خانواده سخت پوستان هستند و در دریا زندگی می کنند و تنها برخی از گونه های آن در آب شیرین یافت می شوند. میگو دریایی را می توان در فصلهای مختلف استف