داروخانه معنوی

داروخانه معنوی دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۳۰

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خوشنودى تو و پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل به حق آقاى ما محمد و خاندان پاكش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است.
داروخانه معنوی دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۳۲

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان خدایا زیاد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر كردن و یا داشتن مسائل و نزدیك گردان در آن وسیله ‌ ام به سویت از میـان وسیله‌ها اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصراركنندگان.
داروخانه معنوی دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان
جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ ۰۲:۵۰

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان خدایا روزى كن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.
داروخانه معنوی دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۲۹

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده كوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و كردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌، اى شنواترین شنوایان.
داروخانه معنوی اعمال روز عید فطر
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۳۳

اعمال روز عید فطر

آنکه بخوانى بعد از نماز صبح و نماز عید آن تکبیراتى را که در شبش بعد از نماز فریضه مى خواندى
داروخانه معنوی دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ۰۱:۰۱

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل‌هاى پیامبران.
داروخانه معنوی دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۰:۰۵

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان خدايا من از تو ميخواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه مى برم به تو از آنچه تو را بيازارد و از تو خواهم توفيق در آن براى اينكه فرمانت برم و نافرمانى تو ننمايم اى بخشنده سائلان.
داروخانه معنوی دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۴۵

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه و پاكم نما در آن از عیب‌ها وآزمایش كن دلم را در آن به پرهیزكارى دل‌ها اى چشم پوش لغزش‌هاى گناهكاران.
داروخانه معنوی دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ ۰۲:۴۶

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن بركاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسكنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت كننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان.
داروخانه معنوی دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان
جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳ ۱۹:۲۰

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودی‌هایت راهنمایى و قرار مده شیطان را در آن بر من راهى و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه اى برآورنده حاجت‌هاى جویندگان
داروخانه معنوی دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۴۹

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل‌كننده آرامش در دلهاى مؤمنان.
داروخانه معنوی دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۳۹

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش وآسان كن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نكن ما را از پذیرفتن نیكی‌هایش اى راهنماى به سوى حـق آشكار .
داروخانه معنوی معجزات  و کرامات حضرت زهرا (س)
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۴۷

معجزات و کرامات حضرت زهرا (س)

پیامبر عالى قدر اسلام به شدت گرسنه بود و ضعف و ناتوانى وى را از پاى درآورده بود، او براى پاره نانى به اتاقهاى هریک از زنانش مراجعه کرد، ولى آنان نیز طعامى نداشتند.
داروخانه معنوی دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳ ۲۲:۵۵

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان خدایا آگاهم نما در آن براى بركات سحرهایش و روشن كن در آن دلم را به پرتو انوارش و بكار به همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان.
داروخانه معنوی دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۵۹

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان خدایا راهنمائیم كن در آن به كارهاى شایسته و اعمال نیك و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى كه نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى داناى به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاكیزگان.
داروخانه معنوی دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ ۱۰:۲۷

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان خدایا توفیقم ده در آن به سازش كردن نیكان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان.
داروخانه معنوی دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۲:۳۵

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان خدایا روزى كن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشا سینه‌ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناكان