درمان با ورزش

درمان با ورزش قبل از ورزش قهوه ننوشید
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۳۲

قبل از ورزش قهوه ننوشید

قبل از ورزش قهوه ننوشید محققان دریافتند که خوردن قهوه قبل از ورزش و هم به هنگام ورزش باعث کمتر شدن خون رسانی به ماهیچه‌های قلب می‌شود
درمان با ورزش حرکات ورزشی برای رفع خستگی چشم
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲ ۱۹:۵۶

حرکات ورزشی برای رفع خستگی چشم

حرکات ورزشی برای رفع خستگی چشم درصورت کارمداوم با رایانه وخیره شدن به صفحه مانیتور کافی نبودن نور، پلک نزدن و… مفید خواهد بود . باحرکات ورزشی رفع خستگی کنیم