مرز خسروی موقتاً بسته شده است/ تفرقه بین شیعه و سنی هدف حملات

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حمله انتحاری به زوار ایرانی در عراق، مرز خسروی به صورت موقت بسته شد.
در این خصوص شهریار حیدری به خبرنگار مهر گفت: به علت اتفاقات اخیر و مجروح و شهید شدن تعدادی از هم وطنان در اثر حمله انتحاری در عراق، این مرز به صورت موقت بسته  شد.
وی گروه های منافق را که هدف تفرقه افکنی بین شیعه و سنی را دارند، عامل این حملات دانست.
حیدری در پایان گفت: تا کنون گروه خاصی این اتفاق را به پا نگرفته و عامل انفجار نیز خود در حمله از بین رفته است.
خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS