تحریم ها موجب پویایی تفکر صنعتگران جوان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی با بیان این مطلب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: علیرغم افزایش حجم تحریم های بی منطق دشمنان در این مدت 30 رشته صنعتی در کشود افزایش تولید داشته اند.
وی  گفت: تحریم ها موجب شد تا وابستگی ایران به تامین برخی قطعات تولیدات صنعتی قطع و بستر تولید این قطعات در داخل کشور فراهم شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این مسئله باعث رشد تولیدات صنعتی در صنایعی اعم از فولاد، آلومینیوم و شیشه شده است.
صالحی با اشاره به مشکلات پیش روی بخش صنعت ایران در زمینه تامین نقدینگی  گفت: اگر چه این مسئله در پی کاهش روابط و مراودات اقتصادی تولید کنندگان با بازارهای خارجی بوجود آمده اما این توان در وجود تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی برای دور زدن تحریم ها و در دست گرفتن بازارهای خارجی وجود دارد.

خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS