فیلم مستند محسن رضایی مجددا پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر دومین فیلم مستند رضایی به دلیل نرسیدن به پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نشد.
بر اساس این گزارش فیلم اول مستند محسن رضایی، به دلیل نرسیدن فیلم دوم به پخش امشب مجددا تکرار شد.
این فیلم مستند هفته گذشته یک بار دیگر نیز پخش شده بود و به دلیل نرسیدن فیلم دوم به جای فیلم مستند دوم فیلم مستند اول دوباره پخش شد.


خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS