182 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات در شیروان پیش بینی شده است

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان شیروان، در مجموع 182 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد 133 شعبه در مناطق روستایی و 49 شعبه نیز در شهرهای این شهرستان فعالیت خواهند کرد. محمدزاده با بیان اینکه همچنین 19 بازرس و 12 مسئول هیئت بازرسی در برگزاری انتخابات 24 خرداد ماه در شهرستان شیروان همکاری می کنند، اضافه کرد: به ازای هر 10 صندوق رای، یک بازرس انتخاباتی تعیین شده است.
به گفته وی بازرسان انتخابات در روستاهای این شهرستان در سه بخش مرکزی، سرحد و قوشخانه 14 نفر و در شهر شیروان نیز پنج نفر تعیین شده اند. معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان شیروان در عنوان کرد: مسئولان و مدیران شهرستانی باید تلاش کنند تا با آگاه سازی مردم و انجام درست وظایف، زمینه را برای خلق حماسه سیاسی فراهم نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان 167 هزار نفری شیروان در شمال بجنورد واقع شده و شهر شیروان به عنوان مرکز این شهرستان دومین شهر بزرگ خراسان شمالی بعد از بجنورد محسوب می شود.

خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS