اينجا ايران است صدای مردم

صعود ایران به جام جهانی
با صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی صدای خوشحالی مردم ايران در سراسر جهان طنين انداز شد.
هنوز دقايقی از پيروزی تيم ايران نگذشته بود كه موجی از خوشحالی سراسر كشور عزيزمان ايران را فرا گرفت و مردم جشن صعود به جام جهانی را بعد هشت سال انتظار برپا كردند.
در كمترين زمان ممكن در جای جای كشور عزيزمان ايران پرچمهای  سه رنگ سرخ و سفید و سبز بر دستان مردم برافراشته شد و همه مردم از پير تا جوان با پخش گل و شيرنی خوشحالی صعود ايران به جام جهانی را با يگديگر تقسيم میكردند.
ديگر از قرمز و آبی خبری نبود همه برای صعود تيم كشورمان با يكديگر متحد شده بودند و مردم با غيرت ايران چنان شعار ايرانی با غيرت را فرياد ميزدند تا به گوش مربی كره جنوبی برسد تا بداند ايرانی هميشه با غيرت است.
اكنون مردم ايران خود را برای حضور در مراسمی كه برای صعود تيم فوتبال و با حضور قهرمانانی كه اين اتفاق خوشايند را رقم زدند و برای تشكر از زحمات  آنها خود را آماده می كنند.
امروز روزی به نام ايران بود .

عكس از فرشاد ميرزايی
منبع: نون و آب