کم شنوایی

افزایش کم شنوایی کودکان

سیگار کشیدن مادران باردار منجر به کم شنوایی کودکان آن ها می شود.
تحقیقات بر روی هزار نوجوان کم شنوا نشان داد مادرانشان در دوران بارداری سیگار می کشیده اند.
محققان همچنین در یافتند مهارت های اجتماعی و قدرت یاد گیری این نوجوانان در مقایسه با دیگر هم سالانشان کم تر است.
در ادامه ی این تحقیق که در نیویورک صورت گرفته به مادران باردار توصیه شده چنانچه می خواهند کودکانی سالم و باهوش داشته باشند، بایستی از کشیدن سیگار و مصرف دخانیات خودداری کنند.

منبع: نون و آب