ورزش کردن

رابطه ی کاهش چربی خون با ورزش کردن

محققان می گویند بهترین موقع برای ورزش کردن پیش از صرف صبحانه است.
تحقیقات محققان دانشگاه گلاسکو در انگلیس بر روی مردان مبتلا به اضافه وزن نشان می دهد بهترین راه برای کاهش وزن و سوزاندن چربی های اضافی بدن، ورزش کردن پیش از صرف صبحانه است.
در این تحقیق گفته شده گرچه ورزش کردن در ساعات مختلف شبانه روز فرایند چربی سوزی را تقویت می کندف اما ورزش کردن پیش از صرف صبحانه علاوه بر سوزاندن چربی حجم بیشتری از چربی خون را کاهش می دهد.
محققان هم چنین برای کاهش وزن بر پیاده روی پیش از خوردن صبحانه  تاکید می کنند.

منبع:نون و آب