سیل و رانش زمین

شمار تلفات سیل و رانش زمین در شمال هند افزایش یافت

گزارش ها به نقل از مقامات هندی حاکی است شش هزار و پاتصد تن تا کنون بر اثر سیل ویرانگر و رانش زمین در ایالت اوتارخند در شمال این کشور جان خود را از دست داده اند و هزاران تن از جمعیت شهری و روستایی این ایالت در محاصره سیل قرار گرفته اند.
به علت بالا آمدن آب رودخانه ها و تخریب پل ها و راه های ارتباطی امکان دسترسی به این افراد وجود ندارد.
گفتنی است عملیات امداد و نجات ادامه دارد و هزاران امدادگر و نیروهای ارتش هند سرگرم کمک رسانی به آسیب دیدگان هستند، تاکنون بیش از چهل هزار نفر از مناطق سیل زده تخلیه شده اند.

منبع: نون و آب