افسردگی

ارتباط افسردگی با کم خوابی

محققان می گویند برای این که به افسردگی دچار نشویم و از سلامت بهتری برخوردار شویم باید خواب کافی داشته باشیم.
تحقیقات نشان می دهد کم خوابی احتمال ابتلا به افسردگی را 10 برابر افزایش می دهد.
در ادامه این تحقیق گفته شده مدت زمان خواب در افراد نباید کمتر از هشت ساعت در شبانه روز باشد.

منبع: نون وآب