پیراشکی

پیراشکی

متخصصان تغذیه به مصرف کنندگان پیراشکی مخصوصا افراد چاق هشدار می دهند باید مصرف این ماده غذایی را محدود کنند.
کارشناسان تغذیه عقیده دارند از آن جایی که برای تهیه پیراشکی از آرد سفید بدون سبوس استفاده می شود و مقدار زیادی شیرینی و چربی در آن به کار می رود باید با احتیاط مصرف شود چرا که مصرف زیاد آن موجب چاقی و دیابت در افراد می گردد.

منبع: نون وآب