بیماری آلزایمر

سالمندان مبتلا به بیماری آلزایمر

بیش از 12 میلیون سالمند آلزایمری در آسیا زندگی می کنند.
سازمان جهانی بهداشت، وابسته به سازمان ملل متحد که این امار را اعلام کرده است اشاره دقیقی به تعداد سالمندان ایرانی که به بیماری آلزایمر مبتلا هستند نکرده است اما گفته می شود بیش از پانصد هزار سالمند ایرانی به بیماری آلزایمر دچار شده اند.

منبع: نون و آب