اختلال بینایی افراد سالمند

اختلال بینایی افراد سالمند

کشیدن سیگار عوارض و تاثیر منفی زیادی بر سلامت افراد باقی می گذارد که یکی از این عوارض اختلال بینایی افراد سیگاری در سالمندی است.
پژوهشگران میگویند: افراد سیگاری در سالمندی دچار اختلال بینایی می شوند و این اختلال با کم شدن توان شبکیه چشم و کاهش دید فرد همراه است.
در ادامه این پژوهش گفته شده کشیدن سیگار تغییراتی در عروق خونی ایجاد می کند که موجب از بین رفتن سلول های شبکیه چشم و بروز این اختلال می شود.

منبع: نون و آب