مبتلایان فشار خون

مبتلایان فشار خون

25الی 30 درصد مردم جهان به بیماری فشار خون مبتلا هستند.
رئیس مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران که این خبر را اعلام کرده می گوید: کم کردن وزن، استفاده از غذا های کم نمک و تغییر شیوه زندگی در کاهش فشار خون موثراست.
دکتر محبوب لسان پزشکی گفت: فشار خون بالا علاوه بر عوامل زنتیکی از اثرات جانبی برخی بیماری های سیستماتیک نیز ناشی می شود و تا کنون دارو های  بسیاری برای درمان آن به دست آمده و اکنون نیز دارو های جدیدی در دست تحقیق است.

منبع: نون و آب