نا آرامی ها در شهرهای مختلف مصر

نا آرامی ها در شهرهای مختلف مصر

نا آرامی ها در شهرهای مختلف مصر همچنان ادامه دارد.
شهر های مختلف مصر پس از دور جدید درگیری ها میان طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور همچنان نا آرام گزارش می شود.
معترضان مقر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین را در شهر اسکندریه آتش زدند.
گزارش ها حاکی است در درگیری بین طرفداران و مخالفان محمد مرسی در اسکندریه دو نفر و در پورت سعید یک نفر کشته شده اند.
درمیدان التحریر قاهره هم تجمع مخالفان هم چنان ادامه دارد، معترضان کناره گیری رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را خواستارند.

منبع: نون و آب