تصادفات جاده ای

تصادفات جاده ای

چهل و یک درصد از تصادفات جاده ای شبانه روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه شده است.
معاون عملیات پلیس راه ایران که این خبر را اعلام کرده افزود: تخطی از سرعت مطمئنه، بی توجهی رانندگان به جلو، انحراف به چپ و رعایت نکردن حق تقدم عبور و مرور و خستگی و خواب آلودگی از جمله مهمترین علل تصادفات جاده ای محسوب می شود.
مقامات راهنمایی و رانندگی با توجه به فصل مسافرت های تابستانی از همه رانندگان می خواهند ضمن رعایت نکات ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

منبع: نون وآب