دروغ

ارتباط دروغ با سلامت انسان

دروغگو ها مواظب سلامت جسمی خود باشند، چرا که دروغ گفتن تاثیر منفی بر سلامت جسمی فرد دروغگو دارد.
تحقیقات نشان می دهد افرادی که کمتر دروغ می گویند از سلامت جسمی بهتری در مقایسه با دروغگو ها بر خوردارند و کمتر به عوارضی مانند سر درد، گلودرد، ناراحتی های اعصاب و استرس مبتلا می شوند.
محققان دانشگاه نوتردام در آمریکا که این تحقیق را انجام داده اند دریافتند افرادی که دروغ نمی گویند به مراتب اعتماد به نفس بیشتری دارند و بدن آن ها از نظر فیزیولوژیک در وضع بهتری قرار دارد.
در ادامه ی این تحقیق گفته شده دروغ گفتن می تواند عامل مهمی در کاهش طول عمر افراد باشد.

منبع: نون و آب