راکت انداز های جدید کره شمالی

راکت انداز های جدید کره شمالی

راکت انداز های جدید کره شمالی  در مرز با کره جنوبی مستقر شد.
خبر گزاری کره جنوبی گزارش داد برد راکت های جدید کره شمالی که جایگزین پایگاه های راکتی قدیمی شده است، 70 کیلومتر است و قادرند اهدافی را فراتر از سئول، پایتخت کره جنوبی هدف قرار دهند.
وزارت دفاع کره جنوبی تا کنون در خصوص این خبر واکنشی نشان نداده است.
کره شمالی سال 2010 میلادی از راکت انداز های چندگانه قدیمی خود برای گلوله باران یکی از جزایر کره جنوبی استفاده کرد که منجر به کشته شدن 4 نفر گردید.
آگاهان نظامی عقیده دارند این اقدام پیونگ یانگ افزایش تنش در مرز دو کشور را در پی خواهد داشت.

منبع: نون و آب