تاریخچه پول افغانی افغانستان تاریخچه پول افغانی افغانستان

افغانی

این نوشتار در زمینه تاریخچه پول افغانی افغانستان مطالبی را جهت بهره برداری محققین ارائه خواهد کرد. دراین زمینه  ابتدا به پیدایش اولین بانک افغانستان اشاره می کنیم . در کشور افغانستان تا قبل از سال 1312 (ه-ش)  هیچ اثری از مؤسسات بانکی وجود نداشت و تمام عملیات بانکی و اعتباری توسط صرافان خارجی که بیشترشان هندی بودند، انجام می‌گرفت. این صرافان بیشتر در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند. این روند ادامه داشت، تا این‌که در سال 1311 (ه-ش) با ابتکار یکی از تاجران برجسته‌ی کشور افغانستان به نام «عبدالمجید زابلی»شرکت سهامی به نام «شرکت سهامی هاشمی» تأسیس شد. این شرکت در سال 1312 (ه-ش) به «بانک ملی افغان» تبدیل شد و به عنوان اولین بانک در افغانستان پا به عرصه وجود نهاد.

دومین بانک افغانستان به نام «دَافغانستان بانک» به عنوان بانک مرکزی افغانستان درسال (ه-ش)1318 با سرمایه‌ی ابتدایی 120 میلیون افغانی در شهر کابل تأسیس شد، که در سال 1354 (ه-ش) سرمایه‌ی «دَافغانستان بانک» به یک میلیارد افغانی ارتقا پیدا کرد. بعد از تأسیس «دافغانستان بانک» وظایف بانکداری دولتی به این بانک واگذار گردید.

 چاپ اسکناس

چاپ اسکناس در افغانستان ، برای اولین بار در دوران امان الله خان به چاپ رسید و این پول را وارد مرحله نوینی کرد. این اسکناس در سال 1298(ه-ش) به ارزش یک روپیه کابلی به چاپ رسید. اولین پول با واحد افغانی در سال 1304 (ه-ش) به ارزش ۵ افغانی منتشر شد. تا سال 1307 (ه-ش) که پایان عمر حکومت امانی بود، پنج نوع اسکناس 5 افغانی، سه نوع اسکناس 10 افغانی و دو نوع اسکناس 50افغانی دیگر منتشر شد. اسکناس های دوره امانی، ارزش هر پول، علاوه بر زبانهای فارسی و پشتو، به زبانهای ازبکی و اردو نیز نوشته شده بود .
 

تحولات و تغییرات پول افغانی

این تحولات و تغییرات باعوض شدن حکومتها اتفاق می افتاد ودر زمانهای  حبیب الله خان -  ظاهر شاه - داوود خان - دوره کمونیستی - دوره مجاهدین - دوره حامد کرزی


دوره حامد کرزی یا دوران جدید

 در زمان طالبان در افغانستان پولی به چاپ نرسید و همان پولهای دوره مجاهدین با افزایش یا کاهش ارزش، کاربرد داشت . در سال نخست دوره حکومت حامد کرزی نیز ، همان پولهای دوره مجاهدین رواج داشت . مهمترین گامی که در دوره جدید، در جهت ثبات پولی و کاستن از تورم برداشته شد، جمع آوری پولهای سابق و چاپ پول های جدید، با ارزشی معادل هزار برابر پولهای قبلی بود . در این دوره، هر افغانی جدید، با هزار افغانی سابق معاوضه شد و این امر، نقش زیادی در کنترل تورم پولی و افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی داشت . چاپ پول به ارزش یک، دو و پنج افغانی نیز که از زمان مجاهدین از دور خارج شده بود، بار دیگر رایج شد، اما اسکناس های پنج هزار و ده هزار افغانی، از دور خارج شد . اسکناس های“دوره حامد کرزی” نیز همانند دوره های قبل، با تغییراتی در طرح، رنگ و اندازه همراه بود .به اسکناسهای این دوره، برای اولین بار، نوارهای براق و گرافهای “هولوگرام”، به منظور جلوگیری از جعل پول اضافه شد .


منبع : نون وآب