نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نخستین ناو گروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به روسیه سفر کرده است صبح روز پنج شنبه وارد منطقه چهارم نیروی دریایی در شهر انزلی می شود.
دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: فروردین ماه امسال نیز ناو گروه جمهوری اسلامی ایران به اقیانوس آرام سفر کرد و مورد استقبال نیروی دریایی چین قرار گرفت و پس از آن به سریلانکا سفر کرد.
وی افزود ناو گروه بیست و ششم ایران نیز هم اکنون در عمان پهلو گرفته و قرار است سفری هم به جیبوتی داشته باشد.
دریادار سیاری در ادامه گفت: این نخستین بار بود که ناو گروهی از ایران منطقه چهارم دریایی را ترک نمود و با هفتصد مایل سفر دریایی و طی کردن 100 مایل از رودخانه ولگا خود را به بندر آستارا خان روسیه رساند.

منبع: نون و آب