نمایشگاه بازی های رایانه ای

 نمایشگاه بازی های رایانه ای

سومین نمایشگاه و جشنواره بازی های رایانه ای 22 تا 26 مرداد ماه در مصلای تهران برگزار می شود.
دبیر جشنواره و مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای گفت: سال 91 و 92 سال فرهنگ سازی و استفاده از بازی های رایانه ای و تمرکز بر حمایت از تولیدات داخلی و بومی است.
بهروز مینایی افزود: نظارت بر محتوای بازی های رایانه ای، حمایت از تولیدات مناسب در این زمینه و فراهم آوردن زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، هم چنین به کار گیری نیروی مناسب از وظایف اصل بنیاد ملی بازی های رایانه ای است که این مهم در جشنواره ها نیز دنبال می شود.

منبع : نون و آب