اقدام ارتش مصر

اقدام ارتش مصر

ارتش مصر محمد مرسی را از ریاست جمهوری این کشور برکنار کرد.
ارتش مصر با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب افزود: قصد کودتا در کشور را ندارد اما تاکید کرد که رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مسولیت انتقال حکومت را عهده دار خواهد شد.
در بیانیه ارتش مصر آمده است دولت موقت مسولیت اداره امور را تا برگزاری انتخابات بر عهده خواهد داشت.
گزارش ها حاکی است عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز 5 شنبه با ادای سوگند رئیس جمهور موقت مصر خواهد شد.
گفتنی است ارتش از برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در این کشور خبر داده است.
گفته می شود محمد مرسی به مقر وزارت دفاع منتقل شده است.

منبع: نون و آب