کهن ترین درخت جهان

 کهن ترین درخت جهان

کهن ترین درخت جهان با قدمتی حدود پنج هزار سال شناسایی شد.
این درخت کهن که قدمت آن از اهرام مصر بیشتر است در آمریکا کشف گردیده است.
وزارت کشاورزی آمریکا می گوید: کهن ترین درخت جهان را در نزدیکی کوه های سفید در جنگل های ایالت کالیفرنیا شناسایی کرده است.
عمر این درخت صنوبر چهار هزار و هشتصد سال است.
گفته می شود کشف این درخت می تواند به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری مورد توجه جهانگردان از سراسر جهان قرار گیرد.

منبع: نون و آب