گردشگری در شهری تاریخی در ویتنام

گردشگری در شهری تاریخی در ویتنام

یک شهر تاریخی در ویتنام که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته به مقصد جدید هزاران گردشگر تبدیل شده است.
شهر تاریخی (هوی آن) که در فاصله ی 650 کیلومتری شهر (هانوی) قرار دارد در قرن های گذشته یکی از بنادر مهم در آسیا بوده و به عنوان پایتخت تجاری ویتنام هزاران اثر تاریخی شامل خانه های قدیمی زیبا، بازار قدیمی، قصر ها و معابد بزرگ و ارزشمند را در خود جای داده است.
در این شهر تاریخی صنایع قدیمی هم چنان به شیوه قرن های گذشته فعال هستند و کفش ها و فانوس های کاغذی تولید شده به شیوه قرن 18 محبوبیت زیادی در بین گردشگران دارد.
(هوی آن)  سال 1999 در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسید و طبق آمار در سال 2012 روزانه به طور متوسط 6500 گردشگر از این شهر بازدید می کنند.
گفتنی است صنعت گردشگری ویتنام از سال ها پیش به دلیل سرمایه گذاری های دولت و بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشته است.

منبع: نون و آب