تاثیر گیاه اسطوخودوس

تاثیر گیاه اسطوخودوس

پژوهشگران شهرکردی می گویند: تاثیر گیاه اسطوخودوس بر بیماری های اعصاب از دیازپام بیشتر است.
دکتر علی کاظمی مجری طرح های مطالعاتی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: پژوهشگران ما پس از پنج ماه مطالعه بر روی ترکیب های گیاه اسطوخودوس تاثیر آن را بر روی پروتئین گابای بدن و مقایسه آن با داروی شیمیایی دیازپام بررسی کردند.
وی افزود: نتایج این بررسی ها نشان داد گیاه اسطوخودوس در درمان اختلالات عصبی در مقایسه با داروی دیازپام اثر بخش تر است.

منبع: نون و آب