تقویت مغز با ورزش

تقویت مغز با ورزش

ورزش و تحرک بدنی بهترین راه برای تقویت مغز و جلوگیری از ضعیف شدن حافظه است.
محققان می گویند: پیاده روی، دویدن و تمرینات مستمر به طور چشم گیری از ضعیف شدن حافظه جلوگیری و به تقویت مغز کمک می کند.
بر اساس گفته ی این محققان بازی های هفتگی گروهی با توپ نیز تا 35 درصد از کاهش توان ذهنی جلوگیری می کند.
شایان ذکر است این تمرینات بدنی در واقع جریان خون را در مغز پایدار و پروتئین های سلول های مغزی را تحریک می کند.

منبع: نون و آب