ادامه تظاهرات در مصر

ادامه تظاهرات در مصر

طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر هم چنان به تظاهرات و اعتراضات در شهر های مختلف مصر ادامه می دهند.
طرفداران مرسی تاکید کرده اند تا بازگشت محمد مرسی به ریاست جمهوری به تظاهرات ادامه خواهند داد.
اسلام گرایان به رهبری اخوان المسلمین مصر از مردم و طرفدران مرسی خواسته اند به اعتراضات و تظاهرات در سرتاسر این کشور ادامه دهند.
گزارش ها از انتخاب محمد البرادعی به سمت نخست وزیر موقت دولت انتقالی مصر حکایت دارد.
خبر انتخاب البرادعی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تاکنون از جانب مقامات رسمی مصر تایید نشده است.

منبع: نون و آب