سامانی یا سومونی پول تاجیکستان

در این نوشتار به توضیحاتی در مورد تاریخچه سامانی پول تاجیکستان می پردازیم . سامانی یا سومونی تاجیکستان که با لهجه تاجیکی همان سامانی می باشد نام سلسله ای ایرانی پس ازاسلام میباشد . نام واحد پول کشور تاجیکستان است تاجیكستان از زمان استقلال تا سال 1995 در حوزه پولی  اسکناس روبل روسی قرار داشت و روبل روسیه در این كشور جاری بود. که ابتدا اسکناس روبل تاجیكی بوجود آمد و از ۳۰ اکتبر سال ۲۰۰۰ واحد پول رسمی آن کشور سامانی اعلام و جانشین روبل تاجیکستانی شد. در آن زمان هر هزار روبل  تاجیکستانی برابر با یک سامانی قرار داده شد.

تاریخچه سامانی پول تاجیکستان تاریخچه سامانی پول تاجیکستان

 بر روی اسکناس‌های سامانی چهره برخی از ایرانیان بزرگ نقش بسته‌است. برای نمونه بر روی اسکناس ۱۰۰ سامانی چهره اسماعیل سامانی و بر روی دیگر اسکناس‌ها چهره رودکی، پورسینا (ابن سینا) و میر سید علی همدانی دیده می‌شود. اسکناس‌های دیگر با سیمای تاجیکستانی‌های بزرگ مانند صدرالدین عینی، باباجان غفورف، میرزا تورسون‌زاده و دیگران آراسته شده‌است . اسکناس ١٠ سومونی تاجیکستان تصویر شیخ علی همدون برروی آن نقش بسته و  اسکناس ٢٠سومونی تصویر ابوعلی سینا برروی آن است .

تاریخچه سامانی پول تاجیکستان تاریخچه سامانی پول تاجیکستان

بانک درکشورتاجیکستان

بانک در کشور تاجیکستان با توجه به قانون اساسی تاجیکستان ورعایت شرایط آن در قانون امکان تاسیس انواع بانک های زیر وجود دارد:

الف - بانک دولتی:  بانکی که دولت جمهوری تاجیکستان مالک اصلی بودجه مقرر آن می باشد .

ب - بانک غیردولتی:  بانکی که بودجه مقرر به شخص حقیقی یا حقوقی است. بخشی از سهام این بانک مربوط به دولت جمهوری تاجیکستان در وزارت اقتصاد جمهوری تاجیکستان می باشد .

ج - بانک با مشارکت سرمایه گذاران خارجی بانکی است که بخشی از سهام آن مربوط به مالکیت، تخصیص و مدیریت افراد ذیل می باشد :

 

  1.  افراد غیر بومی جمهوری تاجیکستان
  2.  افراد و اشخاص حقوقی: افراد مقیم جمهوری تاجیکستان مالک و مدیر بیش از 50% از سهام (سرمایه شرکتی) می باشند .
  3. افراد مقیم جمهوری تاجیکستان که مدیران دارایی، افراد غیر بومی جمهوری تاجیکستان یا شخص حقوقی مشخص در زیر مجموعه می باشند.
  4. بانک دولتی بین المللی: بانکی محسوب می شود که براساس توافقات بین المللی تاسیس و قراردادی بین مالک بودجه ودولت جمهوری تاجیکستان برقرار است .

بانکها (به استثناء بانکهای دولتی) در قالب شرکت های سهامی عام بسته بدون حق انتقال به غیر تاسیس می شوند .  انتقال بانک به شرکت سهامی عام باز ، با شرط تداوم دوره بدون افت عملکرد طی یکسال از لحظه دریافت مجوز از بانک ملی جمهوری تاجیکستان برای پیاده سازی عملیات بانکی و حفظ رشد آن طی سال تأسیس توسط بانک ملی جمهوری تاجیکستان یا دیگر معیارها و محدودیت ها مجاز می باشد.

در کشور تاجیکستان ده بانک، یک شعبه از بانک خارجی، هفت بنیاد اعتباری و یک موسسه مالی غیر بانکی وجود دارد. تعداد کل شعبه بانکها 149 و شعبه موسسات 69 مورد می باشند . در کشور تاجیکستان به تفکیک نوع مالکیت یک بانک دولتی، هشت بانک سهامی و یک بانک خارجی فعالیت می کنند. اطلاعات مربوط به ژانویه  سال (  2008  ) میلادی می باشد.

 منبع : نون وآب