منشور کوروش در موزه

منشور کوروش در موزه متروپلیتن

منشور کوروش در موزه  و پانزده اثر تاریخی دیگر از ایران باستان به موزه متروپلیتن نیویورک رسید.
منشور کوروش که طبق توافق موزه اندن با موزه های آمریکا از اسفند سال گذشته تور هنری به پنج ایالت آمریکا را اغاز کرده وارد موزه متروپلیتن نیویورک گردیده است.
منشور کوروش پیش از این در اختیار موزه واشنگتن پایتخت و موزه ایالت تگزاس قرار گرفته بود.
منشور کوروش که مجموعه ای از فرامین کوروش پادشاه ایران در دو هزار و پانصد سال پیش است به علت توجه به  حقوق اقلیت ها در سرزمین بابل به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر نیز شناخته می شود.
این نخستین بار است که مردمآمریکا فرصت دارند با این اثر تاریخی و مهم جهان آشنا شوند و از نزدیک عظمت فرهنگ و تمدن ایرانیان را مشاهده کنند.

منبع: نون و آب