معافیت مالیاتی سرمایه گذاران خارجی

معافیت مالیاتی سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران خارجی در ایران از این پس از معافیت مالیاتی بسیار مناسبی برخوردار می شوند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران می گوید: سرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و سایر حوزه ها از چنین تسهیلاتی برخوردار می شوند.
آقای علیشیری افزود: در بخش کشاورزی سرمایه گذاران خارجی از معافیت های 100 درصدی نامحدود بهره مند می شوند، در بخش صنعت و معدن نیز معافیت های مالیاتی 80 درصدی به مدت 4 سال برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته می شود.

منبع: نون و آب