مهدی زند

مهدی زند پرفسور در علوم هنرهای رزمی شرق مهدی زند پرفسور در علوم هنرهای رزمی شرق


مهدی زند افتخاری دیگر است برای جامعه رزمی ایران، او یک انسان ساده و معمولی نیست . پرفسور در علوم هنرهای رزمی شرق، دکترا در روان شناسی ، صاحب عنوان استادی بزرگ در هنرهای رزمی و همچنین یکی از جوانترین کسانی است که به درجه کمربند مشکی دان ده (جودان) که بالاترین مرحله در سیستم های رزمی جهان می باشد دست یافته است.
سیستم اولیه مهدی زند سبک ژاپنی، چینی( تای ذن کوان) بود. زمانی که او به بالاترین حد این سیستم (کمربند قرمز) رسید ، تصمیم گرفت که این سبک را به یک مرحله دیگری از تکامل برساند، به گفته خودش او از تمام دانشهای رزمی خود از قبیل تای ذن کوان، کاراته،چند سبک از کانگ فو ، تای چی و کشتی استفاده کرد و سپس آنها را با تکنیک های برتر شخصیت های متافیزیکی آغاز مطلق ادغام نمود و سبک زیبا و بی همتای سف شین یا رمز پیکار آتش را پایه گذاری کرد. مرحله آموزش در این سبک رزمی چون تولد یا تولد روح در سلسله آتش آغاز می شود. سپس تکامل یک رزمی کار با سفر وی به سوی بالاترین سرحد قدرت دنبال می شود. انگیزه : رسیدن به نقطه اعلای تخصص. هدف : یک شدن با واقعیات در دنیای لمس.
سف شین یک سبک معمولی در هنرهای رزمی نیست.فلسفه آن با عمق و ریشه آغاز مطلق پیوند خورده است. هنرجوی سف شین می آموزد که چگونه حرکات استثنایی را در قالب هنرهای رزمی انعکاس دهد و همچنین که از دروازه های جهان زیرین می گذرد موانع و سدهایی که مخالف تکامل وجودی او هستند درهم شکند. سدهایی از قبیل ضعف، حدود فکر، ترس و شک و...
دست یافتن به توازن حرکات و رسیدن به بالاترین مرحله در لمس جهان متا فیزیک پاداش کسانی است که این سیستم رزمی را به پایان می رسانند.
راه جوی سف شین (رمزپیکار آتش) می آموزد که چگونه زیبایی ها و تاثیر فنون رزمی را به بهترین وجهی ارائه دهد و همچنان که مراحل ترقی را طی می کند قادر خواهد بود که به عمق این فلسفه نیز پی ببرد،دلیل اجرای به موقع هر تکنیک را بیاموزد و از روانشناسی رزمی و فیزیولوژی تن و روان به بهترین وجهی استفاده کند.
ریشه سف شین از آتش است. این علوم رزمی ترکیبی است از قدرت،چابکی و آگاهی برعکس ا لعمل های فیزیکی ، به همین دلیل است که مهدی زند قادر است که با چشمان بسته شاهکارهای بی نظیری از دانش و کاربرد شمشیر از خود ارائه دهد.
سف شین نمادی از قدرت و انرژی است که در درون همه ما وجود دارد. این آتش را شین می گویند.

منبع : نون و آب