کارت ملی هوشمند

کارت ملی هوشمند

صدور کارت ملی هوشمند برای نخستین بار در ایران در روز دوشنبه در استان گیلان آغاز شد.
در این کارت ملی که حاوی اطلاعات مهم هویتی فرد است از مدرن ترین نرم افزار های دنیا استفاده شده است.
رئیس ثبت احوال کشور ضمن اعلام این مطلب افزود:نام نویسی برای صدور این کارت، اینترنتی است و شرایط و نحوه دریافت آن به زودی اعلام می شود.
گفتنی است کارت ملی هوشمند تمام اطلاعات افراد از جمله اطلاعات اقتصادی ، پزشکی، سلامت و وضعیت خدمت وظیفه افراد(مردان) و غیره در آن  گنجانده شده است.

منبع: نون و آب