جلوگیری از آسیب دیدن پا ها با کفش جدید ورزشی

جلوگیری از آسیب دیدن پا ها با کفش جدید ورزشی

محققان انگلیسی کفش ورزشی جدیدی را طراحی کرده اند که با استفاده از فنر های بسیار ریز، حالت ارتجاعی پیدا می کند و از آسیب جدی به پا ها جلوگیری می کند.
محققان می گویند: هنگام پرش و برخورد پا با زمین امواج شوکی وارد شده به کف پا، به تمام بخش های پا منتقل می شود و باعث آسیب دیدگی هایی مانند درد شدید ساق پا، التهاب زانو و یا شکستگی استخوان ساق پا می شود اما در کفش ورزشی جدید از فنر های کوچکی مشابه فنر های داخل تشک استفاده شده که می تواند شوک و فشار ناشی از پرش بر روی زمین را جذب کند و از آسیب دیدن پا ها جلوگیری می کند.

منبع: نون و آب