فواید سیر خام

فواید سیر خام

سیر خام به محض ورود به معده سیستم گوارش را تحت تاثیر قرار می دهد و علاوه بر هضم بهتر غذا به جذب بیشتر ویتامین و پروتئین غذا به بدن کمک می کند.
محققان می گویند: سیر خام هم چنین مرکز سیری در مغز را تحریک می کند و با خوردن سیر، احساس گرسنگی دیر تر به سراغ فرد می آید.
تحقیقات نشان می دهد مصرف سیر خام همراه با آب باعث کاهش فشار خون ، کاهش کلسترول و حتی کنترل دیابت می شود.

منبع: نون و آب