بیماری زوال عقل

بیماری زوال عقل

دانشمندان امیدوارند تا سال 2020 بر بیماری زوال عقل غلبه یابند.
محققان انگلیسی عقیده دارند با دست آورد های به دست آمده در حوزه مقابله با زوال عقل و طرح های در دست اجرا این بیماری تا سال 2020 به طور قطعی قابل درمان است.
تاکنون تحقیقات گسترده ای در خصوص زوال عقل و آلزایمر در سراسر جهان صورت گرفته و برخی از دارو های موجود تاثیر قابل توجهی در کند کردن روند این بیماری داشته اند.
به گفته محققان با نقشه برداری DNA  می توان پیش بینی کرد که بیماری زوال عقل تا سال2020 به طور کامل درمان شود.

منبع: نون و آب