بواسیر چیست؟

دو و نیم سانتی متر انتهایی کولون(روده بزرگ)، کانال مقعدی نامیده می شود. کانال مقعدی با شبکه ای از وریدهای کوچک  که درست زیر پوست هستند، پوشیده می شود. فعالیت معینی ، از قبیل زور زدن برای بیرون راندن مدفوع  به خصوص موقع یبوست یا نشستن  طولانی مدت ، ممکن است باعث بزرگی این ورید بشود. این ورید های بزرگ شده لایه های متورم بافتی را درست می کند که آن ها را بواسیر می نامند. مدفوع سخت ممکن است بواسیر را بیشتر تحریک کرده و آن ها را از کانال مقعدی بیرون می کشاند.

انواع بواسیر
بواسیر
دو نوع بواسیر ممکن است ایجاد شود :

بواسیر خارجی : دیده و احساس می شود  مانند لایه های نرمی بیرون از مقعد جایی که روده بزرگ باز می شود ، آن ها به ندرت باعث درد می شوند مگر این که لخته خونی داخل آن ها شکل بگیرد ، که در این صورت می تواند  باعث درد ناگهانی و شدید شود .

بواسیر داخلی : به طور شایع به صورت خوشه هایی اطراف دیواره ی  کانال مقعدی واقع می شوند . بواسیر ممکن است  بعضی اوقات به  بیرون گسترش یابد.  معمولاً بدون درد است ،ولی می تواند خون ریزی کند و یا موجب  ترشح  موکوس  یا بلغم شود. مسائل دیگری ممکن است علائمی شبیه به علائم بواسیر ایجاد کند که باعث درد و خون ریزی  شود.

علائم بواسیر

 • خون ریزی که معمولاً همراه با مدفوع و یا پس از دفع به صورت قطره قطره  یا خون پاشی خواهد بود.
 • درد
 • خارش
 • سوزش
 • ترشح مواد بلغمی و تحریک اطراف  مقعد
علل بواسیر
فشار آوردن به شکم موقع اسهال و مد فوع خشک و سفت ازعلل شایع بواسیر است. نشستن یا ایستادن طولانی می تواند یک عامل مهم باشد . علل دیگر شامل بلند کردن اشیاء سنگین ، ورزش نکردن ، ورزش خیلی سنگین ، سرفه مزمن ، زور زدن برای دفع مدفوع  یا نشستن بر روی دستشویی برای مدت طولانی از این عوامل هستند.

درمان بواسیر
برخی روش های  درمانی  ساده که شما می توانید در منزل انجام دهید :
 • به مدت چند دقیقه در آب گرم بنشینید ، کمپرس آب گرم نیز می تواند سبب خلاصی فوری شما شود.
 • درمان های غیر نسخه ای از قبیل شیاف و کرم  نیز می تواند موثر باشد.
 • نشستن بر روی دستشویی فقط به مدت لازم و پرهیز از زور زدن می تواند از تحریک مقعد که خود منجر به تورم می شود جلوگیری کند. برای این منظور توالت فرنگی توصیه می شود .
پیشگیریبواسیر
از فیبرهای غذایی زیر همراه غذای روزمره استفاده کنید تا به جلوگیری از مسئله بواسیر کمک کند.
 • حبوبات پر فیبر
 • سبوس و حبوبات به طور کامل از قبیل برنج قهوه ای رنگ
 • سبزیجات
 • میوه های تازه و انواع  لوبیا
منبع : نون آب