کوروش بزرگ بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. کوروش بزرگ در منشور خود که در بابل کشف شده، خودش را «فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کوروش، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ چیش پیش، شاه بزرگ انشان، از خانواده‌ای که همیشه پادشاه بوده‌است» معرفی می‌کند. کوروش بزرگ نسب شاهانه داشته‌ و ماندانا دختر آستیاگ  مادر ایشان بوده است. کوروش بزرگ حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده‌است. در زیر بخشی از سخنان کوروش بزرگ را برایتان گرد آوردیم.

سخنان کوروش بزرگ سخنان کوروش بزرگ

سخنان کوروش بزرگ

کوروش بزرگ هنگامی که با مردم پارس گفتگو می کرد گفت: آسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است. منبع : تاریخ هرودوت، کتاب ۱، بند  ۱۲۶                    
سخن کوروش بزرگ به گبریاس که مخالف بود که کوروش در ابتدا به بابل حمله برد:
تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم. نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن است و سپس آنکه فتح هیچ گاه بسته به عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی است. منبع : «لغت نامه دهخدا»، بازگفتی از «کوروش نامه» گزنفون، دفتر ۴، بخش ۶

منم کوروش پادشاه هخامنشی منبع : سنگ نبشته پاسارگاد

کوروش بزرگ از پدرش آموخته بود: کسی را نیاز برآورده نخواهد شد که از یزدان محصولی فراوان پاداش خواهد اما هیچ دانه ای نیافشانده باشد. این نماز ها ناساز و ناهمگون با آیین آسمان است. منبع : «کوروش نامه» گزنفون، دفتر ۱، بخش ۶، بندهای ۶ و ۷

فرمانروایی بر مردمان به شیوه ای نیک و والا بزرگ تر از هر کار دیگر است. منبع : «کوروش نامه» گزنفون، برگردان ابوالحسن تهامی، دفتر ١، بخش  ۶

(و آنگاه که) سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام برمی داشتند، من نگذاشتم کسی (در جایی) در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترساننده باشد. منبع : «استوانه کوروش بزرگ»، برگردان عبدالمجید ارفعی، بند ۲۴

درماندگان باشنده در بابل را که (نبونئید) ایشان را به رغم خواست خدایان یوغی داده بود نه در خور ایشان، درماندگی هاشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم. منبع : «استوانه کوروش بزرگ»، برگردان عبدالمجید ارفعی، بند ۲۵

این منم کوروش پسر ماندانا و کمبوجیه، پادشاه پهناورترین سرزمین‌های آدمی، از بلندی‌های پارسوماش تا بابل بزرگ.
که جز آزادی آواز دیگری نیاموخته‌ام و آواز دیگری نخواهم آموخت.
هشدارتان می‌دهم او که به کشتن آزادی بیاید هرگز از هوای اهورا خوشبو نخواهد شد. بخشوده نخواهد شد. بزرگ نخواهد شد.
این سخن من است.
من به یقین و عدالت باور دارم.
من زندگی‌ها خواهم ساخت،
خوشی‌های بسیار خواهم آورد،
و ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد.
زیرا شادمانی او شادمانی من است. سلوک سربازان من سلوک پارسیان سرزمین من است.
ما برای آزادی مردمان آمده‌ایم،
تباهی و تیرگی از ما نیست،
وحشت و شقاوت از ما نیست،
تازیانه و تجاوز از ما نیست،
ما آورندگان آزادی مردمان هستیم.
تنها ترانه و شادمانی باشد. همین و دیگر هیچ…
این فرمان من و فرمان فرشتگان زمین است.
من پیام‌آور امید و شادمانی را دوست می‌دارم.
پیروزی باد بر سکون سایه را دوست می‌دارم، وزیدن زنده گندم زاران را دوست می‌دارم، خنیاگران و گهواره بانان را دوست می‌دارم،
محبت مردمان و آزادی آوازشان را دوست می‌دارم.
من راستی و درستی را دوست می‌دارم.
پس ای ستم‌دیدگان فراوانی و خوشی‌هایتان بسیار باد،
فرزندان برومند و برکت نانتان بسیار باد...    منبع :
منشور پارسوماش

پس از مرگم، بدنم را طلاکاری یا نقره کاری نکنید یا در تابوت یا چیزی همانند این مگذارید. زودتر آنرا در آغوش خاک بسپارید. آیا جایی فرخنده تر از خاک برای آرمیدن است؟! خاک مادر زیبایی هاست و دایه نیکی ها. در سراسر زندگی دوستار مردمان بوده ام؛ شاد خواهم شد که دوباره بخشی از آن چیزی بشوم که برای مردمان خوبی فراوان ببار می آورد. منبع : اندرز های پایانی کوروش بزرگ به گفته ی «کوروش نامه» گزنفون، دفتر ٨، بخش ٧، بند ٢۵ آمیخته ای از برگردان ابوالحسن تهامی و خشایار رخسانی

ای رهگذر! من کوروش پسر کمبوجیه هستم. من شاهنشاهی پارس را بنیاد گذاشتم و فرمانروای آسیا بودم. بر این گور رشک مبر. منبع : بهرام فره‌وشی، بازگفتی از «استرابون»

سخنانی منسوب به کوروش بزرگ

آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند.

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.

من به خاطر ندارم در هیچ نبردی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم.

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان پایدار بماند.

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و سنن قدیمی را گرامی بدارید.

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است.

به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به آنچه دستور می دهم عمل کنید.

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما.

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

دشوارترین قدم، همان قدم اول است.

منبع : نون و آب