همانطور كه در خبرها گفته شده بود ، پس از ورود آقای فرهادی به فرودگاه امام گزارشگر برنامه هفت با ايشان مصاحبه ميكند و سوالاتی ميپرسد كه فرهادی هم با كمال ميل آنها را پاسخ ميدهد و مصاحبه به پايان ميرسد ، ولی مسئله بعد از مصاحبه و خاموش بودن دوربين اتفاق می افتد ، به نقل از خبرنگارانی كه در آنجا حضور داشتند گفته شد فرهادی در مقابل سوال گزاشگر برنامه هفت مبنی بر دليل حضور نيافتن شما در اين برنامه گفته است ، من شخصا" با هيچ شخصی مشكل ندارم ولی از رفتار صدا وسيما در برخورد با من ناراحتم و از صدا و سيما انتقاد كرده است.

ديشب در برنامه هفت اتفاق افتاد

ديشب در آغاز برنامه هفت پس صحبت هميشگی آقای گبرلو و گفتن جمله هميشگی خود يعنی ، لطفا" لنز دوربين خودتان را به سمت برنامه هفت بچرخانيد ، بلافاصله درباره ورود اصغر فرهادی  به ايران و انتقاد از خبرنگارانی كه صحبتهای فرهادی را مبنی بر انتقاد از صدا و سيما به اشتباه انعكاس داده اند كرد.

برنامه هفت

آقای گبرلو از طرف فرهادی گفت كه اين صحبتها به اشتباه نوشته شده و صحت ندارد و در مقابل خبری كه مبنی بر گفتگو گزارشگر برنامه هفت با اصغر فرهادی داشته گفت ، آن يك صحبت خصوصی بوده و فرهادی به شوخی يك سری پاسخ ها را داده است .

سكوت فرهادی بر اتفاقات پس از ورودش
البته اين نقل قولها و تكذيبيه از سوی برنامه هفت بوده و هنوز خود آقای فرهادی شخصا" واكنش و صحبتی بر اين اتفاقها نداشته است.

منبع : نون و آب 
تمام حقوق اين مطالب برای سايت نون و آ ب محفوظ است، استفاده ازاين مطالب با ذكرمنبع بلامانع است