برداشت نخستین خوشه های برنج

برداشت نخستین خوشه های برنج

برداشت نخستین خوشه های برنج از نوع طارم محلی از شالیزار های استان مازندران آغاز شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: نخستین شالی ها به صورت مکانیزه از حدود 3 هکتار از شالیزار های روستای آهنگر کلا از توابع آمل برداشت گردید.
آقای عظیمی افزود: برداشت محصول 150 هزار هکتار از 221 هزار هکتار از شالیزار های این استان به صورت مکانیزه و با استفاده از 500 دستگاه کمباین مخصوص صورت می گیرد.
گفتنی است برداشت محصول کشت اول برنج در شالیزار های استان مازندران تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.

منبع: نون و آب