تاثیر روزه گرفتن بر درمان بیماری

تاثیر روزه گرفتن بر درمان بیماری

روزه گرفتن حداقل بر درمان 10 بیماری تاثیر مثبت دارد.
نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد روزه داری تاثیر قابل توجهی بر کاهش چربی خون، کنترل دیابت نوع 2، کنترل چاقی، تجزیه چربی ها، سم زدایی بدن، ترمیم بافت ها وسلول ها، تنظیم ترشح هورمون ها، کاهش دمای سلول ها، استراحت دستگاه گوارش و درمان افسردگی دارد.
گفتنی است چنانچه فردی به بیماری های فوق مبتلاست می تواند با گرفتن روزه به درمان این بیماری ها و یا حداقل کنترل این موارد اقدام کند.

منبع: نون و آب