طاق کسری یا ایوان مدائن یادگاری از دودمان ساسانی

طاق کسری یکی از مهمترین و بزرگترین کاخ های زمان ساسانیان می باشد که در شهر مدائن 35 کیلومتری شهر بغداد کشورعراق قرار دارد. طاق کسری مشهورترین بنائی که پادشاهان ساسانی در خارج از ایران ساخته اند این طاق را ایرانیان با نام های دیگری همچون ایوان مدائن ، طاق خسرو ، طاق کسرا و طاق کسری می شناسند این طاق بزرگترین طاق خشتی به دست انسان می باشد.

طاق کسری بزرگ‌ترین ایوان ایرانیشهر مدائن در حقیقت همان تیسفون پایتخت سلسه ساسانی است که با حمله اعراب به نام مدائن تغییر پیدا کرد ،اين شهر در روزگار خود از چنان زيبايی ای برخوردار بود كه اعراب ساده سپاه اسلام وقتي آن را فتح كردند به چنان حيرتی دچار شدند كه گفتند تيسفون همان بهشت موعودی است كه پيغمبر وعده‌اش را به ما داده بود. علت نامگذاری اين اثر تاريخي به اين اسم، تالار بزرگی است که از طاق قوسی آن هنوز هم آثاری باقی است و مهمترين قسمت اين بنای عظيم بوده است و به چنين تالارهايی ايوان گفته می شد.

طاق کسری بزرگ‌ترین ایوان ایرانیطاق کسری تنها اثر به جا مانده از كاخ سلطنتي انوشيروان ساسانی است . تاريخ تاسيس اين شهر ايراني به زمان اشكانيان باز مي گردد. آنان پس از فتح جلگه ميان رودان در سال (129 پیش از میلاد) تيسفون را با پايتخت زمستاني خود قرار دادند تا اينكه در سال 224 ميلادي ساسانيان پايتخت پادشاهي گسترده خود را به اين مكان منتقل كردند.

طاق کسری بزرگ‌ترین ایوان ایرانی

پس از تسخير شهر توسط اعراب، سلمان پارسی، به فرمانداری اين شهر برگزيده شد. از آنجا که تيسفون پايتخت بزرگ‌ ترين امپراتوری آن دوران بود، ثروت فراواني در آن گرد آمده بود، به همين رويانتقال غنايم چند ماه به طول انجاميد. بعدها يعني در دوره عباسيان شهر تخريب و از قطعات کاخها و ساختمانهاي شهر در ساخت شهر جديدي در همان نزديکي بنام بغداد استفاده شد.

به گزارش ایرنا رییس هیات مدیره میراث فرهنگی عراق گفت: «طاق کسری یا ایوان مدائن بزرگ‌ ترین ایوان ایرانی موجود در جهان در حال نابودی است و ما برای نجات آن از تمام کشورها و ایران تقاضای کمک داریم.»


تصویر سه بعدی طراحی شده از طاق کسری

طاق کسری بزرگترین ایوان ایرانی

طاق کسری بزرگترین ایوان ایرانی

منبع : نون و آب